Events

Spin Off Savo – Iisalmi, February 1st 2023

Tervetuloa Spin Off Savo – Tahko SLP goes Iisalmi 

Kuopion alueen kauppakamarin SLP-kasvuyhteisö toteuttaa yhteiskuljetuksen Kuopiossa opiskeleville opiskelijoille sekä aamupäivään yritysvierailuja yläsavolaisissa huippuyrityksissä. Yritysvierailukohteet ovat Ponsse, OLVI, Normet ja Genelec.

Iltapäivän ohjelmaosuuteen ovat lämpimästi tervetulleet opiskelijoiden lisäksi aluetoimijat ja yrityspäättäjät. Tuolloin on tarjolla ajankohtaista tietoa kesätyömahdollisuuksista! Sekä minihackaton, jossa on tarkoitus antaa opiskelijoille mahdollisuus näyttää oma osaamisensa ja rohkeutta paikalla oleville yritysvierailijoille, esimerkiksi pitchaamalla Live – avoimen hakemuksen kesätyöhön.  Iltapäivän osuus klo 13.30–16.00 striimataan, jolloin ohjelmaa on mahdollisuus seurata myös etänä. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen.  

Ilmoittautuminen auki 23.1.2023 saakka: SIGN UP HERE! Yritysvierailuille enää muutamia avoimia paikkoja!

Aamupäivän ohjelmassa:  

klo 9.00           Yhteiskuljetus Kuopio-Iisalmi  

Lähtöpaikkana Microkatu 1, A-ovien edestä

Bus to OLVI and Genelec contact person: Marja Pietiläinen, puh. 040 647 6680

Bus to Ponsse contact person: Tiina Hartikainen, puh. 044 513 2904

 

klo 10.00         Opiskelijoiden yritysvierailut [Ponsse, OLVI, Normet ja Genelec]  

*Yritysvierailut toteutetaan OLVI-säätiön tuella 

klo 12–13         Lounas YSAOn kampuksella [omakustanteisesti]  

   

Iltapäivän ohjelmassa:  

klo 13.30         Tervetuloa! Iisalmen kaupunki, elinkeinojohtaja Terho Savolainen   

klo 13.50         Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hanke, projektipäällikkö Jukka Ryhänen

klo 14.15         SLP-kasvuyhteisö: Spin Off Savo ja innovaatiotyöskentely: case EcoWeedKillers, ja Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö (opiskelijoiden Student Track) + Osuma Henkilöstöpalvelut

klo 14.45         Tauko  

klo 15.00         Student track -minihackathon Ylä-Savon yrityksille   

klo 16.00         Tilaisuus päättyy.  

klo 16.15 ensimmäiset paluukyyditykset Iisalmi-Kuopio.  

 

Iisalmen kaupunki tarjoaa 50:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle maksuttoman pääsylipun IPK-Latvia -jääkiekko-otteluun, joka pelataan Iisalmessa ke-iltana 1.2.2023. SLP-kasvuyhteisö järjestää paluukyydin ottelua katsomaan jääville Iisalmi-Kuopio n. klo 22.00.   

klo 17.00 IPK-Latvia jääkiekko-ottelun kick-off Keila- ja liikuntakeskus Liikkeellä. Tarjolla pientä purtavaa ja kevyttä liikettä biljardin, simulaattoritreenien ja keilailuin merkeissä. Keilailuun ennakkoilmoittautuminen. 

klo 18.00 IPK-Latvia-jääkiekko-ottelu  

klo 22.00 Paluukyyditys Iisalmi-Kuopio.  

Muutokset aikataulussa mahdollisia.   

 

Mikä ihmeen Student Track -minihackathon? 

Opiskelijat voivat osallistua Tahko Ski Lift Pitch goes Iisalmi -tapahtumassa Student Track -minihackathoniin. Ohjelmaosuudessa tarjolla on huippumahdollisuus sparrata uutta tai kehitettävää ideaa yläsavolaisten huippuyritysten edustajille! Edustajat voivat tuolloin kuulla nuorien ideoita, ja antaa palautetta kekseliäisyyteen ja ideaan liittyen. Päivän aikana tutustutaan myös yritysten tarjoamiin kesätyö-, harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksiin. Halukkaat voivat pitchata myös omaa osaamistaan yrityksille tavoitteenaan saada vaikkapa työhaastattelu yritykseen! 

  

*** 

 

IN ENGLISH 

Kuopio Chamber of Commerce’s SLP-growth community is organizing shared transportation for students studying in Kuopio as well as morning company visits to top companies in Ylä-Savo such as Ponsse, OLVI, Normet and Genelec.  

In addition to students, regional actors and business leaders are warmly invited to the afternoon programme. There will be up-to-date information on summer job opportunities! As well as a mini-hackathon to give students the opportunity to show their skills and courage to the business visitors present, for example by pitching a Live Open Application for a summer job.  The afternoon session from 13.30 to 16.00 will be streamed, so you can also watch the programme remotely. The event is free of charge but requires pre-registration.

Sign up for the event is open until 23rd of January 2023: SIGN UP HERE!

 

In the morning program: 

at 9.00 a.m. Bus Kuopio-Iisalmi

Departure from Microkatu 1, A-doors

at 10.00 am Students’ company visits [Ponsse, OLVI, Normet and Genelec]

*The company visits are supported by the OLVI Foundation

at 12-13 Lunch at the YSAO campus [at ones own expence]

 

Afternoon program: 

at 13.30 Welcome! City of Iisalmi, Director of Economic Development Terho Savolainen

at 13.50 I Development of a network of innovation ecosystems in regional cities, Project Manager Jukka Ryhänen

at 14.15 I SLP Growth Community: Spin Off Savo and innovation work: case EcoWeedKillers, and Ski Lift Pitch Growth Community (Student Track) + Osuma Personnel Services

at 14.45 I Break

at 15.00 I Student track minihackathon for companies in Ylä-Savo

at 16.00 I The event ends.

at 16.15 I first return bus Iisalmi-Kuopio.

   

The city of Iisalmi is offering the first 50 registrants a free entrance ticket to the IPK-Latvia ice hockey match, which will be played in Iisalmi on Wednesday evening, February 1, 2023. The SLP growth community organizes a return ride to Iisalmi-Kuopio for those staying to watch the match at around 22:00.    

at 17:00 IPK-Latvia ice hockey match kick-off at Keila- ja Liikuntakeskus Liike  

at 18:00 IPK-Latvia ice hockey match 

at 22:00 2nd Return ride Iisalmi-Kuopio. 

Changes in the schedule are possible. 

 

What the heck is a Student Track mini hackathon? 

Students can participate in the Student Track minihackathon at the Tahko Ski Lift Pitch goes Iisalmi event. The programme includes a top opportunity to pitch a new or developing idea to representatives of top companies in Upper Savo! The representatives will be able to hear the young people’s ideas and give feedback on their inventiveness and ideas. The day will also include a look at the summer job, internship and apprenticeship opportunities offered by the companies. Those interested can also pitch their skills to companies with the aim of getting a job interview, for example! 

 

*Kuopion alueen kauppakamari toteuttaa opiskelijoille suunnatut yritysvierailut OLVI-säätiön tuella osana Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024 – Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä –hanketta. 

Tilaisuus on osa Kuopion alueen kauppakamarin käynnistämää EAKR-rahoitteista Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hanketta (myös ”Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö”; hankekoodi A78661) hankerahoittajana Pohjois-Savon liitto. Lisätietoa hankkeesta: 
https://kuopiochamber.fi/kansainvalisyys/kasvuyhteiso/ 

 

More info:

Oona Pappila

Project Worker

oona.pappila@gmail.com

044 744 7177

 

Tahko Ski Lift Pitch 

12.-13.4.2023  

Tahko Student Track Finale 

12.4.2023 

Audra Shallal, Vice President of Corenvest; EBAN

The process of raising money for a business venture begins with a great pitch. The « elevator pitch » is an extremely concise presentation of an entrepreneur's idea, business model, company solution, competitiveness and marketing strategy delivered to potential investors. The workshop, conducted by a seasoned entrepreneur/business angel and an expert in Pitch Coaching, will highlight some of the key steps involved in presenting an effective pitch and will provide attendees with inspiration, effective tools, and increased awareness of the challenge of entrepreneurship in today’s highly competitive business environment.

CONTENT:
x The construction of a powerful one-minute pitch.
x Identification of Key Elements investors require in a 10-minute presentation.
x The process of Fine-Tuning Investor Ready Skills to pitch to investors in the marketplace, engaging them to want to know more about your project and the potential of being interested in possibly investing in your company.

This will close in 0 seconds

Sointu Borg on puhuja, yrittäjä, ekonomi sekä media- ja somepersoona. Isomman yleisön tietoisuuteen hän nousi voitettuaan realityformaatti Diilin vuonna 2021. Soinnun rajoja rikkova ja räiskyvä asenne hakee vertaistaan! Terävä, sensuroimaton ja huumorilla höystetty ulosanti kuuluvat naisen tavaramerkkeihin.Sointu kuuluu tällä hetkellä Suomen kysytyimpiin ja mielipiteitä herättävimpiin henkilöbrändeihin. Hän omaa runsaasti kokemusta juontamisesta, kameran edessä työskentelystä, puhumisesta sekä
esiintymisestä.

This will close in 0 seconds

Join us for an insightful presentation on the important role of teamwork in fostering intellectual property (IP) within growth companies and startups. This session will look at how different roles - from technical to creative to business strategists - each contribute uniquely to IP creation. How technical experts innovate with unique technologies and software, creatives enhance branding and design, and strategists develop game-changing business models and trade secrets. The focus will be on the synergy between these diverse roles and how their collaboration is key to building rich and powerful IP assets. This presentation aims to inspire companies to unlock the full potential of their teams, driving IP success and fostering business growth.

Suvi Julin, Lawyer, Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

Suvi has wide-ranging experience in the field of intellectual property and technology law. She advises clients on a variety of contentious and non-contentious intellectual property matters including trademarks, designs and patents as well as in copyright, contractual, employee invention and privacy matters.

This will close in 0 seconds

Elias Aalto is one of the founders and the original product lead of Wolt. He's also a co-founder of Qvik – a digital agency that has grown organically to over 120 experts. Prior to them, he designed and developed early games on the iOS, claiming the first Apple Design Award in the Nordics for his game Wooden Labyrinth 3D.

After exiting Wolt, Elias has concentrated on bringing up his daughters and dabbling in angel investing. Recently he joined Shark Tank Finland as one of the sharks on the show.

This will close in 0 seconds

Join us at the Kuopio Health Side event @Tahko SLP - where health meets innovation, and opportunities abound! Kuopio Health side event is aimed at investors, startups, entrepreneurs, R2B teams, and of course ecosystem members. The event offers a unique opportunity for networking and making new contacts with actors in the same field. Sit down with investors or exchange ideas with other attendees and hear what's new in the industry.

Side event is open4all, but requires registration: Kuopio Health side event @Tahko SLP - Kuopio Health

 

This will close in 0 seconds

Juho Pesonen is a professor of tourism business and deputy head of the department at University of Eastern Finland Business School. He is a member of the Tourism Business research group and the director of the International Master’s Degree Programme in Tourism Marketing and Management. Prof. Pesonen completed his Ph.D. in marketing at University of Eastern Finland, focusing on market segmentation in rural tourism. Now his research focuses on understanding how tourism businesses can survive and thrive in the digital and sustainability transformations. Prof. Pesonen also has the title of Adjunct Professor of digital marketing at University of Turku. He has widely published his research in dozens of peer-reviewed academic journals and has edited several books in the tourism field. He also holds several board positions in companies and associations.

This will close in 0 seconds

Ohjelma:

12.00 Tervetuloa!
Antti-Jussi Pitkälä, puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamarin kauppa-, matkailu- ja palveluvaliokunta

12.05 Kasvua kansainvälisestä matkailusta – Markkinat, yhteistyö ja myynti
Heli Saari, Area Manager, Visit Finland

12.25 Pohjois-Savon Matkailu Oy – Maakunnallinen yhteistyö kilpailuetuna
Pekka Vihma, hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Savon Matkailu Oy

12.55 Navitas Yrityspalvelut – TBC
13.10 TBC

13.25 Data kansainvälisen matkailun vauhdittajana
Juho Pesonen, matkailuliiketoiminnan professori, Itä-Suomen Yliopisto

13.40 Kestävä matkailu – Kulttuuriperintömatkailu kansainvälisenä vetovoimatekijänä
Kirsi Piirainen, projektipäällikkö, Iisalmen kaupunki

13.55 Loppuyhteenveto
Antti-Jussi Pitkälä, puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamarin kauppa-, matkailu- ja palveluvaliokunta

14.00 Tilaisuus päättyy.

This will close in 20 seconds

14.30 Welcome!

14.35 Orion - A short description of the phenomenon

14.40 Pitch 1

14.50 Pitch 2

15.00 Pitch 3

15.10 Pitch 4

15.15 Closing words

This will close in 0 seconds

13.30 Welcome!

13.35 Kemira - A short description of the phenomenon

13.40 Pitch 1

13.50 Pitch 2

14.00 Pitch 3

14.10 Pitch 4

14.15 Closing words

This will close in 0 seconds