Events

Spin Off Savo – Iisalmi, February 1st 2023

Tervetuloa Spin Off Savo – Tahko SLP goes Iisalmi 

Kuopion alueen kauppakamarin SLP-kasvuyhteisö toteuttaa yhteiskuljetuksen Kuopiossa opiskeleville opiskelijoille sekä aamupäivään yritysvierailuja yläsavolaisissa huippuyrityksissä. Yritysvierailukohteet ovat Ponsse, OLVI, Normet ja Genelec.

Iltapäivän ohjelmaosuuteen ovat lämpimästi tervetulleet opiskelijoiden lisäksi aluetoimijat ja yrityspäättäjät. Tuolloin on tarjolla ajankohtaista tietoa kesätyömahdollisuuksista! Sekä minihackaton, jossa on tarkoitus antaa opiskelijoille mahdollisuus näyttää oma osaamisensa ja rohkeutta paikalla oleville yritysvierailijoille, esimerkiksi pitchaamalla Live – avoimen hakemuksen kesätyöhön.  Iltapäivän osuus klo 13.30–16.00 striimataan, jolloin ohjelmaa on mahdollisuus seurata myös etänä. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen.  

Ilmoittautuminen auki 23.1.2023 saakka: SIGN UP HERE! Yritysvierailuille enää muutamia avoimia paikkoja!

Aamupäivän ohjelmassa:  

klo 9.00           Yhteiskuljetus Kuopio-Iisalmi  

Lähtöpaikkana Microkatu 1, A-ovien edestä

Bus to OLVI and Genelec contact person: Marja Pietiläinen, puh. 040 647 6680

Bus to Ponsse contact person: Tiina Hartikainen, puh. 044 513 2904

 

klo 10.00         Opiskelijoiden yritysvierailut [Ponsse, OLVI, Normet ja Genelec]  

*Yritysvierailut toteutetaan OLVI-säätiön tuella 

klo 12–13         Lounas YSAOn kampuksella [omakustanteisesti]  

   

Iltapäivän ohjelmassa:  

klo 13.30         Tervetuloa! Iisalmen kaupunki, elinkeinojohtaja Terho Savolainen   

klo 13.50         Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hanke, projektipäällikkö Jukka Ryhänen

klo 14.15         SLP-kasvuyhteisö: Spin Off Savo ja innovaatiotyöskentely: case EcoWeedKillers, ja Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö (opiskelijoiden Student Track) + Osuma Henkilöstöpalvelut

klo 14.45         Tauko  

klo 15.00         Student track -minihackathon Ylä-Savon yrityksille   

klo 16.00         Tilaisuus päättyy.  

klo 16.15 ensimmäiset paluukyyditykset Iisalmi-Kuopio.  

 

Iisalmen kaupunki tarjoaa 50:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle maksuttoman pääsylipun IPK-Latvia -jääkiekko-otteluun, joka pelataan Iisalmessa ke-iltana 1.2.2023. SLP-kasvuyhteisö järjestää paluukyydin ottelua katsomaan jääville Iisalmi-Kuopio n. klo 22.00.   

klo 17.00 IPK-Latvia jääkiekko-ottelun kick-off Keila- ja liikuntakeskus Liikkeellä. Tarjolla pientä purtavaa ja kevyttä liikettä biljardin, simulaattoritreenien ja keilailuin merkeissä. Keilailuun ennakkoilmoittautuminen. 

klo 18.00 IPK-Latvia-jääkiekko-ottelu  

klo 22.00 Paluukyyditys Iisalmi-Kuopio.  

Muutokset aikataulussa mahdollisia.   

 

Mikä ihmeen Student Track -minihackathon? 

Opiskelijat voivat osallistua Tahko Ski Lift Pitch goes Iisalmi -tapahtumassa Student Track -minihackathoniin. Ohjelmaosuudessa tarjolla on huippumahdollisuus sparrata uutta tai kehitettävää ideaa yläsavolaisten huippuyritysten edustajille! Edustajat voivat tuolloin kuulla nuorien ideoita, ja antaa palautetta kekseliäisyyteen ja ideaan liittyen. Päivän aikana tutustutaan myös yritysten tarjoamiin kesätyö-, harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksiin. Halukkaat voivat pitchata myös omaa osaamistaan yrityksille tavoitteenaan saada vaikkapa työhaastattelu yritykseen! 

  

*** 

 

IN ENGLISH 

Kuopio Chamber of Commerce’s SLP-growth community is organizing shared transportation for students studying in Kuopio as well as morning company visits to top companies in Ylä-Savo such as Ponsse, OLVI, Normet and Genelec.  

In addition to students, regional actors and business leaders are warmly invited to the afternoon programme. There will be up-to-date information on summer job opportunities! As well as a mini-hackathon to give students the opportunity to show their skills and courage to the business visitors present, for example by pitching a Live Open Application for a summer job.  The afternoon session from 13.30 to 16.00 will be streamed, so you can also watch the programme remotely. The event is free of charge but requires pre-registration.

Sign up for the event is open until 23rd of January 2023: SIGN UP HERE!

 

In the morning program: 

at 9.00 a.m. Bus Kuopio-Iisalmi

Departure from Microkatu 1, A-doors

at 10.00 am Students’ company visits [Ponsse, OLVI, Normet and Genelec]

*The company visits are supported by the OLVI Foundation

at 12-13 Lunch at the YSAO campus [at ones own expence]

 

Afternoon program: 

at 13.30 Welcome! City of Iisalmi, Director of Economic Development Terho Savolainen

at 13.50 I Development of a network of innovation ecosystems in regional cities, Project Manager Jukka Ryhänen

at 14.15 I SLP Growth Community: Spin Off Savo and innovation work: case EcoWeedKillers, and Ski Lift Pitch Growth Community (Student Track) + Osuma Personnel Services

at 14.45 I Break

at 15.00 I Student track minihackathon for companies in Ylä-Savo

at 16.00 I The event ends.

at 16.15 I first return bus Iisalmi-Kuopio.

   

The city of Iisalmi is offering the first 50 registrants a free entrance ticket to the IPK-Latvia ice hockey match, which will be played in Iisalmi on Wednesday evening, February 1, 2023. The SLP growth community organizes a return ride to Iisalmi-Kuopio for those staying to watch the match at around 22:00.    

at 17:00 IPK-Latvia ice hockey match kick-off at Keila- ja Liikuntakeskus Liike  

at 18:00 IPK-Latvia ice hockey match 

at 22:00 2nd Return ride Iisalmi-Kuopio. 

Changes in the schedule are possible. 

 

What the heck is a Student Track mini hackathon? 

Students can participate in the Student Track minihackathon at the Tahko Ski Lift Pitch goes Iisalmi event. The programme includes a top opportunity to pitch a new or developing idea to representatives of top companies in Upper Savo! The representatives will be able to hear the young people’s ideas and give feedback on their inventiveness and ideas. The day will also include a look at the summer job, internship and apprenticeship opportunities offered by the companies. Those interested can also pitch their skills to companies with the aim of getting a job interview, for example! 

 

*Kuopion alueen kauppakamari toteuttaa opiskelijoille suunnatut yritysvierailut OLVI-säätiön tuella osana Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024 – Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä –hanketta. 

Tilaisuus on osa Kuopion alueen kauppakamarin käynnistämää EAKR-rahoitteista Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hanketta (myös ”Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö”; hankekoodi A78661) hankerahoittajana Pohjois-Savon liitto. Lisätietoa hankkeesta: 
https://kuopiochamber.fi/kansainvalisyys/kasvuyhteiso/ 

 

More info:

Oona Pappila

Project Worker

oona.pappila@gmail.com

044 744 7177

 

Tahko Ski Lift Pitch 

12.-13.4.2023  

Tahko Student Track Finale 

12.4.2023