Events

Ski Academy – Pitch in 60 seconds, February 21st 2023

Startup Ski Academy – Pitch in 60 seconds 

Time: Tu February 21st ,2023 @15.30 – 19.00 

Place: Puijon torni / Puijo Peak, Puijontie 135, 70300 Kuopio 

Language: FIN / EN 

ILMOITTAUDU / SIGN UP HERE! 


Ohjelmassa / Programme
 

@ 15.30     Kahvitukset ja verkostoitumista 

Coffee and networking 

@ 16.00      Jonna Koponen, UEF: Myyntikeskustelut etänä – Miten vakuuttaa asiakas
Teamsissä? 

Sales calls remotely – How to convince a client via Teams? 

@ 16.45     Q&A/tauko/break  

@ 17.00     60-sekunnin pitchauksen rakenne 

60-second-pitch structure 

@ 17.10      Itsenäinen valmistautuminen ja pienryhmäharjoittelua 

 Independent preparation and training in small groups 

@ 17.30      60-sekunnin pitchaukset (EN) Puijon tornin hississä 

 60-second pitching in Puijo Peak elevator  

@ 18.40      Parhaimman pitchauksen valinta – Palkintona Tahko SLP 2023 -lippu (1 kpl) 

 Announcing the best pitch – Prize, Tahko SLP 2023 -ticket (1 pc)

@ 18.45      Fiilikset ja verkostoitumista 

 Final thoughts and networking 

@ 19.00      Tilaisuus päättyy 

Event ends 

 

Myyntikeskustelut etänä – Kuinka vakuuttaa asiakas Teamsissä?
Nykyisin suuri osa myyntikeskusteluista käydään etänä erilaisia digitaalisia viestintäkanavia hyödyntäen. Vaikka myynnin etävuorovaikutus on tehokasta ja joustavaa, se voi kuitenkin vaikeuttaa asiakassuhteen luomista ja heikentää asiakasymmärrystä, kun sanattoman viestinnän osuus vuorovaikutuksessa vähenee. Tule kuulemaan, kuinka saat myynnin etävuorovaikutuksesta tehokasta, tarkoituksenmukaista ja vakuuttavaa. Aiheesta puhumassa FT, KTT, akatemiatutkija ja apulaisprofessori Jonna Koponen Itä-Suomen yliopistosta. Koponen on tutkinut pitkään kansainvälistä myyntiä ja asiakassuhteiden kehittymistä, myynnin etävuorovaikutusta ja myyntiosaamista sekä etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla. Luvassa siis huippuluokan johdatus etämyynnin aiheeseen! 

Remote sales negotiations – How to convince a client via Teams? 

Nowadays, most sales discussions are conducted remotely using various digital communication channels. Although remote sales interaction is efficient and flexible, it can be difficult to create a customer relationship and weaken customer understanding when the share of non-verbal communication in the interaction decreases. Come and hear how you can make remote sales interaction effective, appropriate, and convincing. Academy researcher and assistant professor Jonna Koponen from the University of Eastern Finland will discuss about the topic. Mrs. Koponen has long studied international sales and the development of customer relationships, remote sales interaction and sales skills, and remote management using digital communication. Here’s a top-class introduction to the topic of distance selling! 

 

Startup Ski Academy – Pitch in 60 Seconds 

Startup Ski Academyssä tullaan harjoittelemaan myös 60-sekunnin pitchausta, mikä on hyvää valmistautumista Tahko Ski Lift Pitch -kisan roast-vaiheeseen. Pitchauksessa ei käytetä deckiä, vaan sekä pitchauksen treenaus että kisapitchaukset tapahtuvat ilman tukimateriaalia. Pitchaamaan pääsevät 10–12 ensiksi ilmoittautunutta. Pitchauskisa toteutuu Puijon tornin hississä! Pitchausten tuomarit valitsevat parhaimmat 5–6, joista illan voittaja valitaan. Voittajalle luvassa yksi 2-päivän tapahtumalippu Tahko Ski Lift Pitch -tapahtumaan! Tilaisuuteen voi tulla myös verkostoitumaan ja seuraamaan ohjelmaa. 

Startup Ski Academy event includes also a “Pitch in 60 seconds” Workshop and competition, serving as a good practice for the roast phase in the finals of Tahko Ski Lift Pitch Pitching Contest. Both the 60-second pitching workshop and the actual competition are done without a pitch deck. The first 10–12 people to register get to the competition. The pitching competition takes place in the elevator of the Puijo Tower! The pitching judges will select the best 5–6 pitches, from which the winner of the evening will be selected. The winner will receive one 2-day event ticket to the Tahko Ski Lift Pitch 2023 event! You can also come to the event to network and follow the program. 

First, the mountain top. 

Next the world. 

 

 

More info:

Oona Pappila

Project Worker

oona.pappila@gmail.com

044 744 7177

 

Tahko Ski Lift Pitch, 12th-13th of April 2023
TSLP Student Track -Finale, 12th of April 2023